Till innehåll

Tillgänglighets­redogörelse

Inköp och upphandling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur mobelkatalog.goteborg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från mobelkatalog.goteborg.se i något annat format kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post, telefon eller besök så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning  och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Granskning av webbplatsens funktioner visar på följande brister:

  • Allt innehåll som inte är text beskrivs med förklarande alt-texter förutom vissa bakgrundsbilder. Dessa är bara dekorativa och har ingen påverkan på sidans funktionalitet [WCAG 1.1.1 (A)].
  • Vissa delar av webbplatsen fungerar inte om javascript är inaktiverat. Detta gäller öppnande av menyn i mobilläge, filtreringsfunktionen i sortimentet, bildspelsanimationer, förstoring av produktbilder och onpage-validering av kontaktformuläret [WCAG 1.3.2 (A)].
  • Animationer i webbplatsen går inte att stänga av eller pausa [WCAG 2.2.2 (A)]. Animationen är tänkt att hjälpa användaren att upptäcka den klickbara ytan och därför har vi valt att behålla den.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort intern testning av mobelkatalog.goteborg.se med hjälp av manuell granskning utifrån kraven enligt WCAG 2.1 nivå A och AA. Senaste bedömningen gjordes den 5 december 2019.