Till innehåll

Om sortimentet

Göteborgs Stads upphandlade möbelsortiment är framtaget utifrån verksamheternas gemensamma behov och för göteborgaren och miljöns skull. När du väljer produkter från möbelkatalogen ska du känna dig trygg med att du på beställer möbler av hög kvalitet till ett bra pris och som uppfyller Göteborgs Stads krav på miljö, funktion och tillgänglighet.

Standardsortiment och övrigt sortiment

Sortimentet är uppdelat i ett standardsortiment och ett övrigt sortiment. Standardsortimentet är de produkter som visas på denna webbplats och är framtaget för att tillgodose behoven hos majoriteten av stadens verksamheter. Det övriga sortimentet ska användas i de undantagsfall standardsortimentet inte möter behovet. Vid behov, kontakta leverantören.

Vad är skillnaden mellan standardsortimentet och övrigt sortiment?

Pris

Standardsortiment i möbelkatalogen

Priset har konkurrensutsatts.

Priset utgör ett takpris för leverantören vid förnyad konkurrensutsättning.

Pris

Övrigt sortiment

Pris utifrån leverantörens ordinarie pris med eventuella rabatter inom Förskola, Skola och Kontor & offentliga miljöer.

Priset utgör ett takpris för leverantören vid förnyad konkurrensutsättning.

Priset ska verifieras av beställaren.

Kvalitet

Standardsortiment i möbelkatalogen

Kvalitetskrav enligt Möbelfakta som har verifierats av Inköp och upphandling genom stickprovskontroll.

Kvalitet

Övrigt sortiment

Kvalitetskrav enligt Möbelfakta men ska verifieras av beställaren.

Funktion

Standardsortiment i möbelkatalogen

Möblerna är framtagna för att passa de flesta

Funktion

Övrigt sortiment

Möblerna används i de fall standardsortimentet inte kan uppfylla behovet.

Miljö

Standardsortiment i möbelkatalogen

Krav på kemikalieinnehåll och har verifierats av Inköp och upphandling genom stickprovskontroll.

Krav på demonterbarhet utan specialverktyg samt instruktioner.

Miljö

Övrigt sortiment

Krav ställda på kemikalieinnehåll men ska verifieras av beställaren.

Tillgänglighet

Standardsortiment i möbelkatalogen

Krav på sitthöjd, möjlighet till armstöd, bordshöjd och bordsbredd. Kraven har verifierats av Inköp och upphandling genom stickprovskontroll.

Tillgänglighet

Övrigt sortiment

Krav ställda men ska verifieras av beställaren.

Symboler i möbelkatalogen

För att underlätta för dig som vill köpa möbler som uppfyller högre kemikaliekrav än de grundläggande kemikaliekraven i ramavtalet eller som vill välja möbler anpassade för renovering finns följande symboler i möbelkatalogen.

Nivå på kemikaliekrav

Svanen – Möbler märkta med Svanen uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast. Det ställs även krav på kemikalier som används i tillverkningen av möbeln.

Bra Miljöval – Textilier märkta med Bra Miljöval uppfyller krav på att kemikalier, färger och processer skall vara hållbara både för miljön och för människor. Kraven gäller exempelvis tvättning och färgning.

EU Ecolabel – Textilprodukter märkta med EU Ecolabel uppfyller kriterier som garanterar en begränsad användning av ämnen som är skadliga för hälsa och miljö. EU Ecolabel, även kallad EU-blomman, är Europas motsvarighet till Svanen.

Extra miljökrav – Möbler som uppfyller den tuffare nivån på kemikaliekraven som ställdes i upphandlingen, eller möbler och textilier som inte är miljömärkta men som uppfyller kraven för Svanen, EU Ecolabel eller Bra Miljöval enligt en oberoende granskning.

Kemikaliekrav basnivå – Samtliga möbler uppfyller de grundläggande kemikaliekraven. Det finns ingen symbol för basnivån.

Möbler som är demonterbara

Möblerna kräver inga specialverktyg och har instruktioner, vilket innebär att du kan återbruka eller renovera möblerna och i slutändan återvinna de olika materialen.


Demonterbar